+ 90 312 215 79 00

Akçev Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı

Firmamız, deneyimli kadrosunu bir araya getirmiş ve 2010 yılında faaliyete başlamıştır. Tamamen insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen kirliliğin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için kirliliğe sebep olan parametrelerin ölçülmesi, raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş yasal bir kuruluştur.


Firmamız bünyesinde insan faaliyetleri sonucu oluşan kirliliğin tespit edilmesi amacı ile TS EN ISO IEC 17025 standardı çerçevesinde faaliyet gösteren Çevre Analiz Laboratuvarıdır.


Firmamız tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde; hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine odaklı, eğitim ve ekip ruhunun öneminin bilincinde ve sürekli gelişimi amaçlayan politikasıyla faaliyetlerine devam etmektedir


AKÇEV kalite politikası ve kalite hedefleri kapsamında; verilen hizmetin kalitesi konusunda müşteri memnuniyetinin sağlanmasından, müşteriye ait tescilli hakların ve gizli bilgilerin korunmasından, personelin işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali, iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasından, yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmayla ilgili dürüstlüğü tehlikeye atabilecek her türlü faaliyetten kaçınılmasından, personelin eğitim ihtiyacının sürekli karşılanması ve ileriye yönelik hedefler konulmasından sorumludur.